LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM - 2016/2017

Kategoria: szkoły podstawowe

  1. Zuzanna Budzyńska – SP w Starym Mieście

  2. Anna Ordyczyńska – SP nr 3 w Leżajsku

  3. Amelia Kołodziej – SP w Woli Rafałowskiej

Wyróżnienia:

Sylwia Moczydłowska– SP w Szepietowie

Lidia Komarowska – SP w Szepietowie

Kategoria: gimnazja

  1. Justyna Korneluk – Gimnazjum nr 4 w Zamościu

  2. Karina Andrusiewicz – Gimnazjum nr 1 w Przeworsku

  3. Paulina Bazan – Gimnazjum w Głogowie Młp.

Wyróżnienia:

Barbara Filip – Gimnazjum nr 1 w Przeworsku

 

Nagroda specjalna Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

Aleksandra Rułka – Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Leżajska:

Natalia Dołżycka – Szkoła Podstawowa w Komańczy

 

Wręczenie nagród – 27 maja 2017r. (sobota) w Kurii Metropolitalnej w Warszawie, zgodnie z regulaminem i terminarzem konkursu:

11.00 – uroczyste otwarcie

11.15 – 13.00 – recytacje wyróżnionych w drodze eliminacji

13.00 – 13.30 – zwiedzanie pomieszczeń w Kurii Metropolitalnej, w których przebywał ks.kard. Stefan Wyszyński

ok.13.30 – wręczenie nagród i wyróżnień

ok.15.00 – zwiedzanie Belwederu (Warszawa, ul. Belwederska 54/56

 

Zapraszamy!

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numer telefonu:

17 242 16 49

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560