1. Przesyłamy tekst hymnu szkoły na email stowarzyszenia celem opublikowania na stronie stowarzyszenia / portalach społecznościowych.
 2. Przesyłamy zdjęcie sztandaru szkoły na email stowarzyszenia celem opublikowania na stronie stowarzyszenia / portalach społecznościowych.
 3. Udostępniamy kalendarz adwentowy - link.
 4. Udostępniamy pomysł roratki z patronem - link.
 5. Udostępniamy działalność Szkoły Prymasa Wyszyńskiego - facebook oraz twitterze.
 6. Program słowno - muzyczny poświęcony życiu i działalności ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w tym inscenizacja wybranego etapu z życia Kardynała.
 7. Klasowy konkurs plastyczny (plakat/klasa) pt. " Życie i działalność Naszego Patrona". Wystawa prac na głównym korytarzu szkoły.
 8. Przybliżenie postaci Patrona podczas lekcji religii.
 9. Montaż słowno-muzyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim "Ten zwycięża, kto miłuje" - pobierz plik
 10. „Kwiatek dla Prymasa” – wykonanie pracy przestrzennej na zajęciach z plastyki, techniki lub godziny wychowawczej. Kwiaty można wykorzystać do ozdoby tablicy informacyjnej lub pamiątkowej.
 11. Szkolny konkurs na gazetkę ścienną ph. „Nasz patron – Kardynał Stefan Wyszyński”. Wykonanie gazetek w klasopracowniach przybliżających postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na gazetkach powinny się znaleźć cytaty i myśli Prymasa.
 12. Zaangażowanie społeczności szkolnej do ułożenia napisu PRYMAS i wykonanie zdjęcia przy pomocy drona.
 13. „Droga do świętości”. Wykonanie na zajęciach z plastyki, techniki i religii prac plastycznych dotyczących życia i działalności ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ułożenie z prac drogi i wykonanie zdjęć.
 14. „Listy do Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – scenariusz do wykorzystania na lekcjach godziny wychowawczej, języka polskiego, religii.
 15. Kącik czytelniczy w bibliotece szkolnej poświęcony ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. W kąciku znajdują się teksty napisane przez Prymasa oraz literatura poświęcona jego postaci.
 16. „Tydzieńz Prymasem” – w bibliotece szkolnej znajduje się pudełko z myślami kard. Wyszyńskiego, każdy czytelnik wypożyczający książkę losuje dla siebie kartkę z cytatem.
 17. Utworzenie i prowadzenie bloga, na którym zamieszczone zostaną pomoce związane z Patronem Szkoły - stefankardynalwyszynski.blogspot.com.
 18. Utworzenie wydarzenia oraz umieszczanie relacji na fanpage szkoły – Beatyfikacja Patrona Szkoły.
 19. Wystawa książek związanych z Patronem szkoły.
 20. Lekcje prezentujące postać Patrona Szkoły: 
  godz. wychowawcza - życiorys Patrona, wartości;
  polski – dziedzictwo, cytaty, przygotowanie przez uczniów rymowanek, wierszy;
  historia – kontekst historyczny życia Prymasa (zabory, komunizm);
  geografia (miejsca związane z Patronem, szukanie na mapie);
  muzyka – utrwalenie hymnu szkoły, nauka pieśni na Dzień Patrona;
  plastyka – portret Patrona wykonany przez uczniów kl. IV-VIII różną techniką (kredki, farby, witraż, wydzieranka itp.);
  technika - ABC Społecznej Krucjaty Miłości – plakaty przygotowane przez klasy IV-VIII;
  informatyka - prezentacja multimedialna (film) ukazująca Patrona Szkoły, miejsca z nim związane, myśli, cytaty;
  religia – Wielcy Polacy: Prymas Wyszyński i Jan Paweł II (beatyfikacja jako dar na 100 lecie urodzin Jana Pawła II), Rodzina w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  edukacja wczesnoszkolna: Stefek – prezentacja książki, odczytanie wybranych opowiadań, prace plastyczne wykonane przez uczniów kl. I-III.
 21. Droga Krzyżowa z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim – włączenie społeczności lokalnej w oczekiwanie na beatyfikację.
 22. Stefek – wystawa prac plastycznych na szkolnym korytarzu, film prezentujący prace.
 23. ABC Społecznej Krucjaty Miłości – zdrapka (www.promyczek.pl).
 24. ABC Społecznej Krucjaty Miłości – wystawa na szkolnym korytarzu, prezentacja multimedialna.
 25. Prymas Tysiąclecia – Stefan kardynał Wyszyński – prezentacja wierszy i rymowanek na szkolnym korytarzu, multimedialna książka.
 26. Szkolny konkurs plastyczny „Rodzina w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” dla kl. I-IV, wystawa prac plastycznych.
 27. Szkolny konkurs wiedzy dla uczniów kl. V-VIII.
 28. Międzyszkolny konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim (dla uczniów z lokalnych szkół podstawowych).
 29. Ogólnopolski konkurs wiedzy o Patronie szkoły (dla szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – konkurs online.
 30. Pielgrzymka do miejsc związanych z Patronem Szkoły.
 31. Wywieszenie tabliczek z cytatami słów Prymasa Tysiąclecia na drzwiach sal lekcyjnych.
 32. Pamiątkowa zakładka dla każdego ucznia z cytatami ze Społecznej Krucjaty Miłości i grafiką przedstawiającą Czarną Madonnę autorstwa nauczyciela plastyki z naszej szkoły.
 33. Msza święta połączona z uroczystym koncertem; poświęcone Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiego (koncert ten zostanie powtórzony dla społeczności lokalnej).
 34. Szkolne konkursy:
  Konkurs Plastyczny „Myśl Patrona na rysunku” (Społeczna Krucjata Miłości) dla uczniów klas 1 – 4.
  Konkurs Informatyczny „Prezentacja multimedialna o Prymasie” dla uczniów klas 5 – 8.
  Konkurs Literacki „Myśl Patrona w wierszu” (Społeczna Krucjata Miłości) dla uczniów klas 1 – 8.
 35. Święty na wesoło” – okazjonalne gazetki w różnych miejscach w szkole.
 36. Akcja wolontariatu „Zbieramtowszkole” (www.zbieramtowszkole.pl) organizowanej przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Wezmą w niej udział nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły. Zbierana będzie stara zepsuta biżuteria. Uzyskany dochód zostanie przekazany np. na budowę szkoły podstawowej w Czadzie.
 37. Pielgrzymki nauczycieli i uczniów do miejsc związanych z Prymasem Tysiąclecia
  Uczniowie klas trzecich – wyjazd do Komańczy
  Reprezentacja uczniów i nauczycieli – wyjazd do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres do korespondencji:

Instytut

Prymasa Wyszyńskiego

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Numer telefonu:

228316151 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie

@gmail.com 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560