FINAŁ KONKURSU „POETYCKIE POSZUKIWANIA” - 2015/2016

 W dniu 11 marca 2016r. W Teatrze „Kamienica” w Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Poetyckie poszukiwania” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem konkursu było uczczenie 1050 rocznicy chrztu Polski poprzez przypomnienie w recytacji i pracach plastycznych twórczości znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach opiewają losy polskiego narodu, państwa i Kościoła. 

 Na uroczysty Finał przybyli zaproszeni goście: Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego, Emilia Błaszak i Agnieszka Celeda – szefowe Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, Ireneusz Stefański – burmistrz Miasta Leżajska, Iwona Czarcińska i Tadeusz Jadam – wiceprezesi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 Spotkanie otworzył Emilian Kamiński – znany aktor, dyrektor Teatru „Kamienica”, czyli gospodarz miejsca, w którym odbywał się konkurs. Ciepło  przywitał wszystkich przybyłych i od razu wprowadził miłą i serdeczną atmosferę, która trwała do końca. Następnie głos zabrała Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, prezes Stowarzyszenia, która również powitała przybyłych gości,  uczniów, ich rodziców i opiekunów ze szkół oraz przedstawiła członków jury.  W jego składzie znaleźli się: Emilian Kamiński – aktor, reżyser,Wojciech Majcherek – krytyk teatralny, kierownik redakcji teatru w TVP Kultura, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie, Barbara Jadam – polonistka. Przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 W Finale wystąpiło 11 recytatorów z różnych miejscowości w Polsce. Przybyli również laureaci konkursu plastycznego, aby na scenie odebrać atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia wszystkim recytatorom uczestniczącym w Finale.

 

W kategorii szkół  podstawowych wyróżniono: 

Katarzynę Wańczyk ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, 

Huberta Półtoraka z Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Warszawie  

Mieszka Kozaczuka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

 

Nagrody otrzymały:

I miejsce - Julia Sanecka, Szkoła Podstawowa w Czudcu, 

II miejsce - Jadwiga Gąsior, Szkoła Podstawowa w Czudcu, 

III miejsce - Teresa Czachorek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych jury wyróżniło: 

Bartosza Miazgę i Paulinę Lawińską z Gimnazjum w Strzyżowie.

 

Nagrody otrzymały:

I miejsce zajęła Zuzanna Żelazo z Gimnazjum w Głogowie Młp., 

II miejsce – Martyna Szczepańska z Gimnazjum nr 1 w Strzyżowie, 

III miejsce – Klaudia Buszta z Gimnazjum w Rakszawie. 

 

 Laureatom w kategorii recytacji nagrody rzeczowe oraz kwiaty wręczał Pan Emilian Kamiński.  

 Następnie na scenę zostali zaproszeni laureaci konkursu plastycznego. Spośród ponad 100 nadesłanych prac jury wyłoniło 16 najlepszych i to oni zostali zaproszeni na uroczystość finałową, podczas której odebrali nagrody z rąk Pani Emilii Błaszak – Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP oraz Pana Ireneusza Stefańskiego – Burmistrza Miasta Leżajska.

 Wszyscy laureaci konkursu recytatorskiego i plastycznego wzięli udział w sesji zdjęciowej na scenie, chętni otrzymali również autografy od Pana Emiliana Kamińskiego.

Sponsorami nagród byli: Instytut Pamięci Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP,  Burmistrz Miasta Leżajsk, Wójt Gminy Leżajsk, Wydawnictwo „Soli Deo” i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Dodatkowymi atrakcjami dla wszystkich uczestników Finału: uczniów, ich rodziców                     i opiekunów było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego oraz obejrzenie makiety Warszawy znajdującej się w Teatrze „Kamienica”.

 To była pierwsza edycja konkursu "Poetyckie poszukiwania", ale Stowarzyszenie otrzymało dużo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników i zaproszonych gości. Spodobała się zarówno organizacja, jak i sama idea konkursu. Sądzimy więc, że w przyszłym roku spotkamy się podczas kolejnej edycji  w jeszcze większym gronie uczestników. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numer telefonu:

17 242 16 49

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560