Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015

23 września 2015 r. Siostry Nazaretanki z Komańczy gościły delegacje ze szkól noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 60 rocznica przybycia ks. prymasa do komanieckiego klasztoru. Z tej też okazji na placu przed domem zebrało się ok. 800 osób reprezentujących 19 szkół. Uroczystości rozpoczęła młodzież z gimnazjum w Zagórzu, która  zaprezentowała wyróżnione w konkursach literackich eseje poświęcone pamięci Prymasa Wyszyńskiego. Następnie uczniowie z Dydni przedstawili program słowno- muzyczny zatytułowany „ Idzie nowych ludzi plemię”.

Druga część spotkania rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem pocztów sztandarwych i złożeniem kwiatów przez delegację ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed pomnikiem Prymasa. Następnie rozpoczęła się Msza Święta sprawowana z prośbą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
której przewodniczył ksiądz arcybisku Józef Michalik.W wygłoszonej homilii ks. biskup zwrócił uwagę na heroizm jakim wykazał się Prymas Wyszyński podczas internowania. 

Czytanie, modlitwę wiernych oraz dary ofiarne, przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, a  chór szkolny z tej szkoły pod przewodnictwem p. Pawła Palucha zapewnił piękną oprawę muzyczną.  

Na zakończenie uroczystości Siostra Bożena Gosztyła podziękowała zebranym za przybycie i uczestnictwo w uroczystościach. Zachęciła również obecnych do pielęgnowania wartości, którym nasz wspaniały Patron dochował wierności, mimo cierpień i trudów, jakie przyszło mu znosić.

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy poczęstowali się pysznymi drożdżówkami i herbatą.

Gośćmi tegorocznych uroczystości, oprócz młodzieży i jej opiekunów, byli: siostra Elena Wróbel -  siostra Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek, kapłani, władze regionu z p. Stanisławem Bielawką – wójtem gminy Komańcza na czele oraz gość honorowy ks. arcybiskup Józef Michalik.

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numer telefonu:

17 242 16 49

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560