X Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę

15 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą już Pielgrzymkę Szkół Prymasowskich na Jasną Górę. Jak co roku, odbędzie się ona w środę po 12 maja. W bieżącym roku przypada to 15 maja

Dlaczego wiążemy datę naszej pielgrzymki z 12 maja? 

Wszyscy pamiętamy! Właśnie 12 maja 1946 roku nasz Patron w sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze przyjął sakrę biskupią.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w roku 2008, ale w latach, kiedy spotykamy się na Zlocie Szkół Prymasowskich (a Zlot wypada co 5 lat), nie organizujemy pielgrzymki i dlatego jubileusz przypada na rok 2019, kiedy to odbędzie się jasnogórskie spotkanie z Maryją – naszą Matką i Królową, Tą, którą Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński bardzo umiłował i na którą wszystko postawił. Cieszymy się, że już tyle razy mogliśmy wspólnie modlić się do Maryi, zawiązywać wspólnotę między szkołami i poznawać lepiej Patrona naszych Szkół.

Pragniemy, aby tegoroczna pielgrzymka była bardzo radosna. Lata nauki w szkole to czas młodości, czas radości poznawania świata, czas zawiązywania przyjaźni. A jak mówił nasz Patron „CZAS TO MIŁOŚĆ”. I to hasło chcemy uczynić motywem przewodnim pielgrzymki.

Rok 2019 rozpoczął się wielkim entuzjazmem i radością spotkania młodych całego świata z Ojcem Świętym w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży. Pragniemy czerpać z tego skarbca myśli i przeżyć, i dlatego rozpoczniemy nasze pielgrzymowanie od spotkania ze świadkami i uczestnikami wydarzeń w Panamie, pytając ich o przesłanie papieża Franciszka do młodych. 

Jednak, jak zawsze chcemy odwoływać się do nauczania Prymasa Tysiąclecia i dlatego prosimy każdą szkołę o przygotowanie 3-minutowego wystąpienia (może być prezentacja multimedialna, występ artystyczny – piosenka, inscenizacja, plakat lub inna forma artystyczna z komentarzem przedstawiciela szkoły na temat: „Które wskazanie do młodych Księdza Prymasa jest najchętniej realizowane w mojej szkole i dlaczego?”

Będzie to forma bardzo krótkiego zaprezentowania szkoły, jak również przypomnienie nauk  Kardynała Wyszyńskiego skierowanych do młodych.

Oczywiście punktem centralnym pielgrzymki będzie Msza Święta w kaplicy Matki Bożej sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka.

Zrodziła się myśl, aby udokumentować nasze jubileuszowe pielgrzymowanie zostawiając na Jasnej Górze materialne Votum od naszych szkół. Jeśli mieliby Państwo jakieś propozycje lub wskazania, prosimy o kontakt do 30.04.2019r. na adres Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Szczegółowy program zostanie podany niebawem.

 

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Dmitrowska Kaduk