CZAS TO MIŁOŚĆ - 2018/2019

X Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę

15 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą już Pielgrzymkę Szkół Prymasowskich na Jasną Górę. Jak co roku, odbędzie się ona w środę po 12 maja. W bieżącym roku przypada to 15 maja

Dlaczego wiążemy datę naszej pielgrzymki z 12 maja? 

Wszyscy pamiętamy! Właśnie 12 maja 1946 roku nasz Patron w sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze przyjął sakrę biskupią.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w roku 2008, ale w latach, kiedy spotykamy się na Zlocie Szkół Prymasowskich (a Zlot wypada co 5 lat), nie organizujemy pielgrzymki i dlatego jubileusz przypada na rok 2019, kiedy to odbędzie się jasnogórskie spotkanie z Maryją – naszą Matką i Królową, Tą, którą Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński bardzo umiłował i na którą wszystko postawił. Cieszymy się, że już tyle razy mogliśmy wspólnie modlić się do Maryi, zawiązywać wspólnotę między szkołami i poznawać lepiej Patrona naszych Szkół.

Pragniemy, aby tegoroczna pielgrzymka była bardzo radosna. Lata nauki w szkole to czas młodości, czas radości poznawania świata, czas zawiązywania przyjaźni. A jak mówił nasz Patron „CZAS TO MIŁOŚĆ”. I to hasło chcemy uczynić motywem przewodnim pielgrzymki.

Rok 2019 rozpoczął się wielkim entuzjazmem i radością spotkania młodych całego świata z Ojcem Świętym w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży. Pragniemy czerpać z tego skarbca myśli i przeżyć, i dlatego rozpoczniemy nasze pielgrzymowanie od spotkania ze świadkami i uczestnikami wydarzeń w Panamie, pytając ich o przesłanie papieża Franciszka do młodych. 

Jednak, jak zawsze chcemy odwoływać się do nauczania Prymasa Tysiąclecia i dlatego prosimy każdą szkołę o przygotowanie 3-minutowego wystąpienia (może być prezentacja multimedialna, występ artystyczny – piosenka, inscenizacja, plakat lub inna forma artystyczna z komentarzem przedstawiciela szkoły na temat: „Które wskazanie do młodych Księdza Prymasa jest najchętniej realizowane w mojej szkole i dlaczego?”

Będzie to forma bardzo krótkiego zaprezentowania szkoły, jak również przypomnienie nauk  Kardynała Wyszyńskiego skierowanych do młodych.

Oczywiście punktem centralnym pielgrzymki będzie Msza Święta w kaplicy Matki Bożej sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka.

Zrodziła się myśl, aby udokumentować nasze jubileuszowe pielgrzymowanie zostawiając na Jasnej Górze materialne Votum od naszych szkół. Jeśli mieliby Państwo jakieś propozycje lub wskazania, prosimy o kontakt do 30.04.2019r. na adres Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Szczegółowy program zostanie podany niebawem.

 

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Dmitrowska Kaduk  

Więcej artykułów…

 1. III Zjazd Szkół im. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego województwa podkarpackiego - 2018/2019
 2. IX pielgrzymka Szkół Prymasowskich Jasna Góra, 16 maja 2018 r. "Kocham ojczyznę więcej niż własne serce..."
 3. Projekcja filmu "Jako w niebie, tak i w Komańczy" - 2017/2018
 4. „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” - 2017/2018
 5. VIII Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę - 2016/2017
 6. Spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia - 2016/2017
 7. Zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich - 2015/2016
 8. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015
 9. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2015
 10. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2014
 11. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2014
 12. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2014
 13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014
 14. IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2012
 15. III Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2010
 16. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2008
 17. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2010
 18. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2011
 19. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem "Jedna Lubelszczyzna - Trzy Kultury" - Chełm - 2010
 20. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i rodziców - Białystok - 2009
 21. Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Komańcza - 2009
 22. II Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2009
 23. Zjazd szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Mirczu - 2006
 24. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2012
 25. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2013
 26. I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2006
 27. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Leżajsk - 2007
 28. I Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2008
 29. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2009
 30. II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2011
 31. V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2013
 32. Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół prymasowskich w Stoczku Klasztornym - 2013