IX pielgrzymka Szkół Prymasowskich Jasna Góra, 16 maja 2018 r. "Kocham ojczyznę więcej niż własne serce..."

te słowa kar. Stefana Wyszyńskiego stały się mottem tegorocznej IX już naszej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku było ok. 500 osób reprezentujących 15 szkół z całej Polski.

Jak zawsze zebraliśmy się przed pomnikiem naszego Patrona, tu uczestników pielgrzymki przywitała Iwona Czarcińska - pracownik Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Witając nas mówiła: „Hasło pielgrzymki wiąże się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, które przeżywamy. Chcemy od Patrona naszych szkół uczyć się miłości do Ojczyzny, ale też i szacunku do drugiego człowieka, i tego wszystkiego, o czym nauczał Prymas w czasie swojego posługiwania”. Następnie młodzież ze szkoły w Siedlinie w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyła kwiaty i znicz, po czym udaliśmy się do auli św. Józefa. Tam spotkaliśmy się z panią Stanisławą Nowicką - świadkiem życia Prymasa, która podzieliła się z nami wzruszającymi wspomnieniami o Kardynale Wyszyńskim. Za tę niezapomnianą przemowę nagrodziliśmy ją gromkimi brawami. Kolejno wystąpił pan Bogdan Miszczak producent filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”, który opowiadał o pobycie Prymasa w Komańczy i powstaniu tam Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz o kulisach powstania obrazu o naszym Patronie.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się przed oblicze Jasnogórskiej Pani, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Ks. bp witając nas na Jasnej Górze powiedział: „Naprawdę nigdzie nie można lepiej zrozumieć Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego niż tutaj na Jasnej Górze. To właśnie w tym miejscu bije serce Matki Jezusa (…) w tym miejscu bije serce naszego narodu, Polski, a my możemy dodać, i w tym sercu tu na Jasnej Górze bije też serce Księdza Prymasa, i dlatego tu jesteśmy jako rodzina jego szkół, szkół, które noszą jego imię, żeby wpatrzeć się i wsłuchać w to, co mówi do nas Matka Boża, bo tak żył, tak działał, tak myślał Ksiądz Prymas. Przychodził tutaj albo patrzył w kopię Jej cudownego częstochowskiego wizerunku i pytał: powiedz Maryjo, jakie mam podjąć decyzje, podpowiedz mi, jak mam służyć ludziom, Kościołowi, Polsce. I my też przychodzimy tak, jak on, żeby Jej słuchać, żeby nam podpowiedziała, jak mamy żyć, jak mamy tworzyć nasze szkoły, nasze wspólnoty, czego i jak mamy się uczyć”.

W wygłoszonej do nas homilii ks. bp również nawiązał do postawy naszego Patrona, mówił: "Tak, jak Jezus modlił się do swojego Ojca, aby byli jedno, tak Ksiądz Prymas przychodził tutaj do Matki Bożej i prosił Ją, aby Ojczyzna znowu nie pogrążyła się w konflikty i wojny, aby była wolna, aby polskie serca były wolne, nie rozbite (…) Tak bardzo walczył i modlił się o tę jedność, że gotów był nawet na więzienie dla jedności Kościoła, Polski i jedności wewnętrznej człowieka”.

Piękną oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotował Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, czytania Szkoła Podstawowa w Manasterzu, a modlitwę wiernych Szkoła Podstawowa w Siedlinie, dary ofiarne złożyli uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

Ponieważ padał deszcz po Mszy Świętej udaliśmy się z powrotem do auli św. Józefa i tam nastąpiła prezentacja przygotowanych przez szkoły wystąpień „Ślady niepodległości w mojej małej Ojczyźnie”. Prezentacje te zostały przekazane do Domu Pamięci Prymasa jako plenerowa wystawa. Ostatnim punktem pielgrzymki było obejrzenie wystawy w Domu Pamięci Prymasa, złożenie pamiątkowych wpisów w kronice oraz przekazanie dla szkół materiałów dydaktycznych. Życząc sobie szczęśliwego powrotu do swoich domów, złożyliśmy sobie obietnicę, że spotkamy się za rok, a będzie to nasza X, jubileuszowa pielgrzymka.

Więcej artykułów…

 1. Projekcja filmu "Jako w niebie, tak i w Komańczy" - 2017/2018
 2. „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” - 2017/2018
 3. VIII Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę - 2016/2017
 4. Spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia - 2016/2017
 5. Zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich - 2015/2016
 6. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015
 7. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2015
 8. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2014
 9. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2014
 10. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2014
 11. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014
 12. IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2012
 13. III Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2010
 14. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2008
 15. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2010
 16. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2011
 17. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem "Jedna Lubelszczyzna - Trzy Kultury" - Chełm - 2010
 18. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i rodziców - Białystok - 2009
 19. Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Komańcza - 2009
 20. II Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2009
 21. Zjazd szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Mirczu - 2006
 22. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2012
 23. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2013
 24. I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2006
 25. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Leżajsk - 2007
 26. I Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2008
 27. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2009
 28. II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2011
 29. V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2013
 30. Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół prymasowskich w Stoczku Klasztornym - 2013