Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu - „Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie” - 2016/2017