Nasze Stowarzyszenie włączyło się w organizację III Zjazdu szkół noszących imię Jana Pawła II, który odbył się 1 czerwca 2018 r. Uczestnicy zjazdu zgromadzili się w Katedrze Rzeszowskiej na Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby, następnie przemaszerowali do Parku Papieskiego pod pomnik św. Jana Pawła II gdzie delegacje złożyły kwiaty.

Przybyłych na III Zjazd gości powitała  pani Nina Kitlińska, prezes Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  z pełnomocnikiem Wojewody  ds. Rodzin panem Rafałem Czuprykiem.

W spotkaniu uczestniczyło około 500 przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku z  pocztem sztandarowym. Pani Elżbieta Dmitrowska Kaduk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie z przedstawicielami szkół Jana Pawła II złożyła podczas Mszy św. dary ofiarne. 

Zjazd uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”, aktorów – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów, aby jeszcze ściślej zintegrować środowiska wierne obranym ideałom.