W dniu 12 kwietnia 2019 r w Leżajsku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które wybrało nowe władze Stowarzyszenia.

Walne Zebranie powołało Zarząd w składzie:

Elżbieta Dmitrowska Kaduk - prezes

Iwona Czarcińska - wiceprezes 

Grażyna Olszowy – sekretarz

Anna Trębacz – skarbnik

Emilia Błaszak – członek

Marta Wójcik – członek

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Maciej Peszko – przewodniczący

Ewa Rejman – sekretarz.

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana siedziby Stowarzyszenia. 

 

Aktualny adres:

Instytut Prymasowski

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Tel. 228316151

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 21 marca 2014 r. w Warszawie podjęło uchwałę dotyczącą powołania nowego zarządu stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd: 

prezes - Elżbieta Dmitrowska Kaduk,

wiceprezes - Iwona Czarcińska,

wiceprezes - Tadeusz Jadam,

sekretarz - Ewa Rejman,

skarbnik - Jolanta Zygmunt,członkowie: Emilia Błaszczak, Krystyna Wojtalik, Marta Wójcik, Beata Kozyra, Iwona Czeczot.

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący - Elżbieta Sobejko,

sekretarz - Ryszard Prawdziuk,

członek - Agnieszka Kosidło.

 

W dniu 4 października 2013 r. w Stoczku Klasztornym odbyło się posiedzenie zarządu, na którym nastąpiła zmiana w jego składzie. Rezygnację z pełnionych funkcji złożyli: prezes Tadeusz Jadam, skarbnik Małgorzata Bazan i sekretarz Ewa Skop. Podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu o nowych członków. W wyborach jawnych został wyłoniony zarząd w składzie:

Prezes: Elżbieta Dmitrowska Kaduk 
Wiceprezes: Iwona Czarcińska 
Sekretarz: Ewa Rejman 
Skarbnik: Jolanta Zygmunt
Członkowie:  Emilia Błaszak, Tadeusz Jadam, Krystyna Wojtalik

Stowarzyszenie ma również nowy adres do korespondencji. Jest to:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku, ul.11-go Listopada 8.
Nowe numery telefonu: 17 240 24 91 lub 17 240 24 90

6 marca 2010 r. - III Walne Zgromadzenie

Skład Zarządu:
prezes - Tadeusz Jadam,

wiceprezes - Iwona Czarcińska,
sekretarz - Ewa Skop,

skarbnik - Małgorzata Bazan,
członkowie: Emilia Błaszak, Elżbieta Dmitrowska Kaduk, Krystyna Wojtalik.

14 kwietnia 2008 r. - II Walne Zgromadzenie

Skład Zarządu:
prezes - Tadeusz Jadam,
wiceprezes - Iwona Czarcińska,
sekretarz - Beata Grodecka,
skarbnik - Małgorzata Czech,
członkowie: Emilia Błaszak, Elżbieta Dmitrowska Kaduk, Bożena Łyczko.

 

18 marca 2006 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas zebrania odbyły się wybory władz Stowarzyszenia. Uchwalono regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Pod dyskusję poddano bieżące sprawy dotyczące organizacji.

27 lutego 2006 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000251983.

5 stycznia 2006 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyło w nim osiemnaście osób. Na zebraniu uchwalono Statut Stowarzyszenie oraz wybrano Komitet Założycielski, w skład którego weszli: Tadeusz Jadam, Beata Grodecka, Małgorzata Czech i Antoni Jeż.