ZMIANA WŁADZ I SIEDZIBY STOWARZYSZENIA

W dniu 12 kwietnia 2019 r w Leżajsku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które wybrało nowe władze Stowarzyszenia.

Walne Zebranie powołało Zarząd w składzie:

 

Elżbieta Dmitrowska Kaduk - prezes

Iwona Czarcińska - wiceprezes 

Grażyna Olszowy – sekretarz

Anna Trębacz – skarbnik

Emilia Błaszak – członek

Marta Wójcik – członek

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Maciej Peszko – przewodniczący

Ewa Rejman – sekretarz.

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana siedziby Stowarzyszenia. 

Aktualny adres:

 

Instytut Prymasowski

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Tel. 228316151

 

IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II województwa podkarpackiego - 2018/2019

Spotkanie to, którego współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie, rozpoczęło się od wspólnej  Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby i odśpiewaniem wraz z chórem Ogólnopolskiego Hymnu Szkół Jana Pawła II. We mszy uczestniczyło ponad 40 pocztów sztandarowych w tym poczet Szkoły Podstawowej nr 3 im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Tuż po Mszy  Świętej wykonane zostało wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu. Następnie wszyscy przemaszerowali pod obelisk św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano  „Barkę”.

Następna część zjazdu miała miejsce w muszli koncertowej przy placu katedralnym. Wszystkich przybyłych na IV Zjazd gości powitali prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II p. Nina Kitlińska oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin p. Rafał Czupryk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min; parlamentarzyści p. Halina Szydełko, p. Krystyna Wróblewska, p. Wojciech Buczak, p. Andrzej Szlachta, obecni byli również p. Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, p. Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, p. Henryk Wolicki Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych oraz  przedstawiciel biura poselskiego europosła p. Stanisława Ożoga.

Całość  Zjazdu uświetniły występy artystyczne w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sióstr Prezentek z Rzeszowa oraz młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 z Jasła.

Nie zapomniano też o poczęstunku, były tradycyjnie pierogi i oczywiście kremówki.

Koncert Piękna Nasza Polska Cała W Niej Maryi Kwitnie Chwała - 2018/2019

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Instytut Prymasowski

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

 

Numer telefonu:

228316151

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560