III Zjazd Szkół im. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego województwa podkarpackiego - 2018/2019

Nasze Stowarzyszenie włączyło się w organizację III Zjazdu szkół noszących imię Jana Pawła II, który odbył się 1 czerwca 2018 r. Uczestnicy zjazdu zgromadzili się w Katedrze Rzeszowskiej na Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby, następnie przemaszerowali do Parku Papieskiego pod pomnik św. Jana Pawła II gdzie delegacje złożyły kwiaty.

Przybyłych na III Zjazd gości powitała  pani Nina Kitlińska, prezes Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  z pełnomocnikiem Wojewody  ds. Rodzin panem Rafałem Czuprykiem.

W spotkaniu uczestniczyło około 500 przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku z  pocztem sztandarowym. Pani Elżbieta Dmitrowska Kaduk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie z przedstawicielami szkół Jana Pawła II złożyła podczas Mszy św. dary ofiarne. 

Zjazd uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”, aktorów – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów, aby jeszcze ściślej zintegrować środowiska wierne obranym ideałom.

IX pielgrzymka Szkół Prymasowskich Jasna Góra, 16 maja 2018 r. "Kocham ojczyznę więcej niż własne serce..."

te słowa kar. Stefana Wyszyńskiego stały się mottem tegorocznej IX już naszej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku było ok. 500 osób reprezentujących 15 szkół z całej Polski.

Jak zawsze zebraliśmy się przed pomnikiem naszego Patrona, tu uczestników pielgrzymki przywitała Iwona Czarcińska - pracownik Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Witając nas mówiła: „Hasło pielgrzymki wiąże się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, które przeżywamy. Chcemy od Patrona naszych szkół uczyć się miłości do Ojczyzny, ale też i szacunku do drugiego człowieka, i tego wszystkiego, o czym nauczał Prymas w czasie swojego posługiwania”. Następnie młodzież ze szkoły w Siedlinie w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyła kwiaty i znicz, po czym udaliśmy się do auli św. Józefa. Tam spotkaliśmy się z panią Stanisławą Nowicką - świadkiem życia Prymasa, która podzieliła się z nami wzruszającymi wspomnieniami o Kardynale Wyszyńskim. Za tę niezapomnianą przemowę nagrodziliśmy ją gromkimi brawami. Kolejno wystąpił pan Bogdan Miszczak producent filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”, który opowiadał o pobycie Prymasa w Komańczy i powstaniu tam Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz o kulisach powstania obrazu o naszym Patronie.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się przed oblicze Jasnogórskiej Pani, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Ks. bp witając nas na Jasnej Górze powiedział: „Naprawdę nigdzie nie można lepiej zrozumieć Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego niż tutaj na Jasnej Górze. To właśnie w tym miejscu bije serce Matki Jezusa (…) w tym miejscu bije serce naszego narodu, Polski, a my możemy dodać, i w tym sercu tu na Jasnej Górze bije też serce Księdza Prymasa, i dlatego tu jesteśmy jako rodzina jego szkół, szkół, które noszą jego imię, żeby wpatrzeć się i wsłuchać w to, co mówi do nas Matka Boża, bo tak żył, tak działał, tak myślał Ksiądz Prymas. Przychodził tutaj albo patrzył w kopię Jej cudownego częstochowskiego wizerunku i pytał: powiedz Maryjo, jakie mam podjąć decyzje, podpowiedz mi, jak mam służyć ludziom, Kościołowi, Polsce. I my też przychodzimy tak, jak on, żeby Jej słuchać, żeby nam podpowiedziała, jak mamy żyć, jak mamy tworzyć nasze szkoły, nasze wspólnoty, czego i jak mamy się uczyć”.

W wygłoszonej do nas homilii ks. bp również nawiązał do postawy naszego Patrona, mówił: "Tak, jak Jezus modlił się do swojego Ojca, aby byli jedno, tak Ksiądz Prymas przychodził tutaj do Matki Bożej i prosił Ją, aby Ojczyzna znowu nie pogrążyła się w konflikty i wojny, aby była wolna, aby polskie serca były wolne, nie rozbite (…) Tak bardzo walczył i modlił się o tę jedność, że gotów był nawet na więzienie dla jedności Kościoła, Polski i jedności wewnętrznej człowieka”.

Piękną oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotował Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, czytania Szkoła Podstawowa w Manasterzu, a modlitwę wiernych Szkoła Podstawowa w Siedlinie, dary ofiarne złożyli uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

Ponieważ padał deszcz po Mszy Świętej udaliśmy się z powrotem do auli św. Józefa i tam nastąpiła prezentacja przygotowanych przez szkoły wystąpień „Ślady niepodległości w mojej małej Ojczyźnie”. Prezentacje te zostały przekazane do Domu Pamięci Prymasa jako plenerowa wystawa. Ostatnim punktem pielgrzymki było obejrzenie wystawy w Domu Pamięci Prymasa, złożenie pamiątkowych wpisów w kronice oraz przekazanie dla szkół materiałów dydaktycznych. Życząc sobie szczęśliwego powrotu do swoich domów, złożyliśmy sobie obietnicę, że spotkamy się za rok, a będzie to nasza X, jubileuszowa pielgrzymka.

Projekcja filmu "Jako w niebie, tak i w Komańczy" - 2017/2018

10 stycznia 2018 r. w Wojewódzkim domu Kultury w Rzeszowie odbyła się rzeszowska premiera filmu "Jako w niebie, tak i w Komańczy".

Spotkanie było wspólną inicjatywą Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Małgorzaty Rauch, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Elżbiety Dmitrowskiej Kaduk.

Wydarzenie to zgromadziło nauczycieli i młodzież związanych ze Stowarzyszeniem oraz ze szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Na premierze byli również obecni wicewojewoda Piotr Pilch, senator RP Alicja Zając, bp Jan Wątroba oraz twórcy i aktorzy grający w filmie.

"Jako w niebie, tak i w Komańczy" to fabularyzowany dokument ukazujący Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas jego internowania w Komańczy, gdzie Prymas napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego oraz Wielką Nowennę Tysiąclecia. Film przypomina również, jak losy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przeplatały się z losami Papieża Jana Pawła II. Wszystkie te wydarzenia ukazane są na tle codziennego życia rodziny leśnika z Komańczy. 

W czasie projekcji filmu wszyscy zebrani w ciszy i skupieniu śledzili losy internowanego Prymasa i rozpoznawali znane z corocznych pielgrzymek miejsca.

Film ten w doborowej obsadzie z Markiem Kalitą, Jerzym Trelą, Aleksandrą Popławską zasłużył na gromkie brawa i gratulacje.

Po projekcji odbyła się debata „Prymas Stefan Wyszyński uwięziony”, w której wzięli udział: Bogdan Miszczak, producent filmu, dr Maciej Korkuć, historyk i konsultant filmu, siostra Beata Dzido ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy oraz Iwona Czarcińska świadek życia Prymasa, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pracownik Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Moderatorem dyskusji był Adam Gałczyński z Polskiego Radia Rzeszów.

Uczestnicy debaty wspominali najciekawsze momenty z czasu realizacji filmu, wspominali też życie Prymasa w Komańczy oraz Jego działalność przed i po internowaniu.

Po dyskusji jej uczestnicy, twórcy filmu, a także grający w nim aktorzy, otrzymali gromkie brawa, usłyszeli też wiele ciepłych słów, podziękowań no i kwiaty.

Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę o beatyfikację Prymasa. 

„Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” - 2017/2018

To hasło Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i  Nauczycieli Szkół noszących imię Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 26 października br. w WSPiA w Rzeszowie. Organizatorem spotkania byli Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski, Centrum Myśli Jana Pawła oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, której przewodniczył Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak. Księdza arcybiskupa w imieniu uczestników konferencji przywitał uczeń SP nr 3 w Leżajsku Wojtek Polak.  Ksiądz prymas w swojej homilii mówił: „Szkoła to szczególne miejsce kładzenia fundamentów pod przyszły gmach życia… Zarówno św. Jan Paweł II jak i ks. kard. Stefan Wyszyński byli niezwykle wrażliwi na dzieło wychowania nowych pokoleń. Prymas Tysiąclecia na postawione przez siebie pytanie: „O jakich ludzi w Polsce i na świecie chodzi?  Odpowiadał: chodzi o ludzi nie tyle silnych pięścią, co mocnych sercem. Nie tyle potężnych, ile miłujących. Nie tyle głośnych, ile uspokajających. Chodzi o nowych ludzi na nowe czasy. Ludzi otwartych i twórczych zarazem, odważnych i wrażliwych, zaangażowanych i odpowiedzialnych”. Prymas Polski podkreślał potrzebę towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie wychowania, dawania mu niepodważalnych autorytetów. Podkreślał potrzebę służby wspólnocie szkolnej, wyczulenia na dobro Ojczyzny oraz uczenia odpowiedzialności za przyszłość. 

We Mszy Świętej uczestniczyły również poczty sztandarowe z SP nr 3 w Leżajsku i SP w Jasionce, a przedstawiciele uczniów z SP nr 3 w Leżajsku nieśli dary ofiarne.

Po nabożeństwie rozpoczęła się konferencja z udziałem Prymasa Polski  Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pana Władysław Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, Emilii Błaszak dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, Marty Wójcik dyrektora Instytutu Prymasowskiego, Michała Senka dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Elżbiety Dmitrowskiej Kaduk prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Konferencję rozpoczął wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka. Zwrócił on uwagę na ogromną rolę rodziców w kształtowaniu postawy młodego człowieka, a wychowanie młodego pokolenia jest wspólną sprawą nie tylko rodziny, ale i wychowawców, nauczycieli, państwa, a także kościoła. 

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zauważyła, że „proces wychowania młodzieży można porównać do budowy domu. Trwałość tego budynku zależy od jego fundamentów, które mogą znajdować się na piasku, albo na skale. Zakotwiczenie młodego człowieka w systemie wartości, zwłaszcza wartości chrześcijańskich daje mu siłę, aby oprzeć się wiatrom przeciwności losu (…) Młody człowiek z dobrym fundamentem wartości wie, że trzeba wymagać od siebie najwięcej, choćby inni nie wymagali”.

W programie konferencji znalazły się również panele dyskusyjne "Wprowadzenie w świat wartości - w centrum uwagi współczesnej edukacji" oraz "Współczesne dylematy wychowania do wartości". W panelu pierwszym przedstawiono świadectwo o Helence Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego w Libiążu. Ciekawe świadectwo o życiu Prymasa przedstawiła Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie oraz Norbert Szczepański prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Psychiatrii "DREWNICA" w Warszawie.

Gośćmi panelu drugiego byli: Joanna Baran – aktorka rzeszowskiego teatru im. Wandy Siemaszkowej, Zbigniew Niemczycki – biznesmen, Michał Turek – dziennikarz Radia Plus z Gdańska. Moderatorem dyskusji była hm. Małgorzata Sinica - naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego z Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.

Na zakończenie konferencji zaprezentowane zostały działania wychowawcze szkół inspirowane etosem patronów z przykładami dobrych praktyk. Wręczono również nagrody przyznane w Wojewódzkim Konkursie Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.
Podczas konferencji każda szkoła otrzymała pierwszy kolekcjonerski polski banknot wyemitowany przez Narodowy Bank Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, ze słynną pietą- Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński. Uczestnicy konferencji otrzymali też pomoce dydaktyczne oraz książki związane z Patronami Szkół.

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numer telefonu:

17 242 16 49

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560